Zdravé obličky pre všetkých

  • 11.03.2024

Transplantačno-nefrologické oddelenie a I. Interná klinika UNM spoločne s ďalšími partnermi zorganizovali pri príležitosti svetového dňa obličiek krajský nefrologický seminár „Zdravé obličky pre všetkých“. Súčasťou odborného podujatia bolo po prvý raz aj pracovné stretnutie platformy mladých nefrológov pri Slovenskej nefrologickej spoločnosti - „Pacient na čakacej listine od A po Zaradenie“. Cieľom platformy je umožniť mladým lekárom vzdelávať sa a získavať vedomosti od kolegov z vysokošpecializovaných pracovísk na Slovensku. Okrem prednášok z rôznych oblastí nefrológie – diagnostiky, liečby a transplantácii obličiek, boli súčasťou programu aj diskusné skupiny.

reportáž z podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=MIyJiUMZUVQ