Univerzitná nemocnica Martin zrekonštruovala priestory Kliniky pneumológie a ftizeológie. Zmenu najväčšmi pocítia pacienti trpiaci spánkovými poruchami dýchania – návštevníci spánkového laboratória.

Spánkové laboratórium je súčasťou pľúcnej kliniky už takmer 20 rokov. Nachádza sa v lôžkovej časti, ktorá v letných mesiacoch prešla zásadnou zmenou. Nemocnica preinvestovala 110 000,- EUR z vlastných zdrojov, pričom došlo k celkovej obnove interiéru, čiastočným stavebným úpravám, výmene podlahových krytín, vykurovacích telies, obkladov a vymaľovaniu priestorov. Najväčším zásahom bola výmena okien. „V tom vidíme obrovský benefit pre pacientov i personál“ tvrdí MUDr. Ivan Kocan, PhD., zástupca prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM.

Rekonštrukciou získalo spánkové laboratórium 3 samostatné kóje pre pacientov, tzv. hodnotiacu miestnosť pre ošetrujúceho lekára a personál a tiež vlastné sociálne zariadenie so sprchou, čo značne zvyšuje komfort pacientov. Podľa MUDr. Kocana priestory laboratória jednoznačne potrebovali rekonštrukciu a prispôsobenie podmienok pacientom 21. storočia, nakoľko ide o jedno z piatich spánkových laboratórií na Slovensku. „Naše zariadenie patrí medzi najvyhľadávanejšie v krajine, čo potvrdzuje nielen čakacia doba 12 mesiacov, ale i počet výkonov ročne. Priemerne vyšetríme 260 prípadov“ dodáva MUDr. Kocan.

Pacienti odkázaní na návštevu spánkového laboratória sú ľudia, ktorí trpia hlavne spánkovými poruchami dýchania, a s tým spojenou zlou kvalitou spánku a ostatnými zdravotnými komplikáciami. Trojdňovou hospitalizáciou na pľúcnej klinike v Martine však môžu svoje zdravotné problémy riešiť vďaka špičkovému prístrojovému i priestorovému vybaveniu spánkového laboratória.