Lekár intenzivista pre ošetrovacie jednotky JIS na Klinike všeobecnej viscerálnej a transplantačnej chirurgie

Osobnostné predpoklady a zručnosti
  • VŠ II. stupňa – odbor všeobecné lekárstvo
  • špecializácia v špecializačnom odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny  vítaná
  • prax minimálne dva roky
  • záujem o prácu s pacientmi s potrebnou intenzívnou starostlivosti
  • základná znalosť jedného cudzieho jazyka
  • samostatnosť a zodpovednosť
  • komunikatívnosť a flexibilita
  • kultivované vystupovanie
  • psychická odolnosť
  • morálna bezúhonnosť
Náplň práce
  •  poskytovanie odbornej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti
Základná zložka mzdy
  • 1 956,50 €   -  4 238,00 €  (v závislosti od počtu odpracovaných rokov a získaného vzdelania)
Termín nástupu

Dohodou

Zamestnanecké výhody benefity
  • práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení
  • ubytovanie za výhodných podmienok
  • možnosť sústavného vzdelávania a odborného rastu 
  • rehabilitačné pobyty a iné sociálne benefity

V prípade záujmu zasielajte :

  • žiadosť o prijatie do zamestnania, resp. motivačný list
  • profesijný životopis
  • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, pre účely evidencie a to po dobu 1 roka odo dňa doručenia.