Ambulancia invazívnej kardiológie

Lekári

prim. MUDr. Miloš Kňazeje, PhD.

Sestry

Katarína Volnová

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Streda 7:00 — 15:00