Investičné projekty

2024 - Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnie Martin

Projekt je zameraný na rekonštrukciu existujúceho pavilónu. Jeho cieľom je najmä rekonštrukcia lôžkového fondu ústavných psychiatrických zariadení má za cieľ humanizáciu podmienok pre hospitalizáciu, čiže redukciu počtu pacientov na izbe so samostatným sanitárnym zariadením. Cieľom nebude znižovanie počtu lôžok. Vylúčiť sa má používanie sieťových postelí a nahradiť ich seklúznymi miestnosťami. Cieľom je destigmatizácia, optimalizácia bezpečnostného režimu ústavných zariadení poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť.

Zavedenie modernej diagnostiky a liečby psychických porúch podmienenej záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi

2024 - Zavedenie modernej diagnostiky a liečby psychických porúch podmienenej záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi

V rámci psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin realizujeme projekt obnovy materiálno-technického vybavenia s cieľom zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.

2023 - Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti UNM

V auguste 2022 bola schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti UNM“ vo výške 196 621,80 EUR. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Rekonštrukcia lôžkového oddelenia Kliniky detí a dorastu

2022 - Rekonštrukcia lôžkového oddelenia Kliniky detí a dorastu

Lôžková časť oddelenia dojčiat a batoliat na Klinike detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin má moderné zrekonštruované priestory. Obnova sa podarila vďaka štedrej sponzorskej podpore od nadácie spoločnosti McDonald´s, občianskeho združenia Matka a dieťa Turca a mnohých miestnych podnikateľov, ktorí pomohli anonymne.

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin

2021 - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin

V marci 2021 podala Univerzitná nemocnica Martin Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin“ vo výške 3 545 859,85 €. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Rekonštrukcia laboratórnej časti Kliniky hematológie a transfúziológie

2021 - Rekonštrukcia laboratórnej časti Kliniky hematológie a transfúziológie

Laboratórna časť Kliniky hematológie a transfúziológie Univerzitnej nemocnice Martin prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Zo starých stiesnených priestorov sa rekonštrukciou vytvorili väčšie a priestranné pracoviská. Prínosom rekonštrukcie pre UNM je vyššia efektivita diagnostickej časti kliniky.

Verejné WC

2021 - Verejné WC

Z dôvodu zvýšenia komfortu zriadila Univerzitná nemocnica Martin vo svojom areáli verejné WC určené pre pacientov a návštevy.

Stavebné práce v Onkologickom centre

2019 - Stavebné práce v Onkologickom centre

Cieľom stavebných prác v bývalých priestoroch ožarovne kobaltu bolo umiestnenie nových prístrojov - lineárneho urýchľovača a CT simulátora pre Onkologické centrum UNM.

Nová prístavba dialyzačného strediska

2019 - Nová prístavba dialyzačného strediska

Dialyzačné stredisko UNM funguje v rámci 1. Internej kliniky. Pre zvýšenie komfortu svojich pacientov vybudovala nemocnica oddeleniu úplne nové priestory, pôvodné boli naposledy rekonštruované pred zhruba 10 rokmi.

Rekonštrukcia suterénu Psychiatrickej kliniky

2019 - Rekonštrukcia suterénu Psychiatrickej kliniky

Priestory suterénu pavilónu č. 12 Univerzitnej nemocnice Martin, v ktorom sídli psychiatrická klinika, sa po rokoch dočkali kompletnej renovácie. Išlo o výraznú rekonštrukciu, počas ktorej sa obnovila elektroinštalácia, vynovili sa omietky, vymenili sme okná, podlahy, osvetlenie. Obnovou prešli aj sociálne zariadenia.