Investičné projekty

Zavedenie modernej diagnostiky a liečby psychických porúch podmienenej záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi

2024 - Zavedenie modernej diagnostiky a liečby psychických porúch podmienenej záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi

V rámci psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin realizujeme projekt obnovy materiálno-technického vybavenia s cieľom zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.

2024 - Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnie Martin

Projekt je zameraný na rekonštrukciu existujúceho pavilónu. Jeho cieľom je najmä rekonštrukcia lôžkového fondu ústavných psychiatrických zariadení má za cieľ humanizáciu podmienok pre hospitalizáciu, čiže redukciu počtu pacientov na izbe so samostatným sanitárnym zariadením. Cieľom nebude znižovanie počtu lôžok. Vylúčiť sa má používanie sieťových postelí a nahradiť ich seklúznymi miestnosťami. Cieľom je destigmatizácia, optimalizácia bezpečnostného režimu ústavných zariadení poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť.

2023 - Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti UNM

V auguste 2022 bola schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti UNM“ vo výške 196 621,80 EUR. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin

2021 - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin

V marci 2021 podala Univerzitná nemocnica Martin Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Martin“ vo výške 3 545 859,85 €. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Nový chirurgický pavilón

2012 - Nový chirurgický pavilón

Vo februári 2012 bol odovzdaný do prevádzky Chirurgický pavilón prof. Pavla Šteinera s celkovou obložnosťou 94 postelí. Projekt bol financovaný z eurofondov prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo.