Mediátor pomáha riešiť konfliktné situácie

Univerzitná nemocnica v Martine je zdravotnícke zariadenie, ktorého prioritou sú spokojní pacienti.  Ceníme si, že v prieskume spokojnosti pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou s názvom Nemocnica roka 2015, ktorý realizoval inštitút INEKO, sme získali tretie miesto spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc.

V snahe naďalej zlepšovať poskytovanú zdravotnú starostlivosť a minimalizovať negatívny dopad konfliktov medzi zdravotníckym personálom a pacientom, prípadne príbuznými našich pacientov, sme v roku 2015 vytvorili inštitút Mediátora. Do tejto funkcie sme vybrali skúseného nestranného a nezávislého človeka s dlhoročnou medicínskou praxou a s dobrými komunikačnými zručnosťami, ktorý má pomáhať riešiť hraničné situácie vznikajúce v našej nemocnici.

Osoba mediátora slúži ako komunikačný most v čase komunikačnej krízy. Úlohou mediátora je počas trvania konfliktu vytvoriť a udržať atmosféru, ktorá umožní zainteresovaným stranám komunikovať, pokúsiť sa vzájomne pochopiť a nájsť prijateľné riešenie.

Mediáciu, ako spôsob riešenia konfliktov, používame v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej nestrannej osoby, nakoľko kvôli emóciám zlyháva vzájomná komunikácia. Stretnutie s mediátorom iniciuje v špecifických prípadoch Oddelenie práva a kontroly, alebo Oddelenie pre styk s verejnosťou a médiami.