Vyhlásenie o prístupnosti

Univerzitná nemocnica Martin má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla a svojej mobilnej aplikácie v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.unm.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo/mobilná aplikácia je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu a výnimky uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

a) závažné

1. Chýbajúci alternatívny popis k obrázkom

2. Prázdne header tagy v obsahu

b) menej závažné

3. Odkazy na súbory PDF, WORD, EXCEL neobsahujú informáciu, o aký typ súboru ide

4. Zlý návrh tabuľky bez riadneho označenia stĺpcov hlavičky

5. Informácie vo forme obrázku

6. Podčiarknutý text nie je odkaz na inú stránku, časť stránky

7. Názov odkazu je rovnaký ako popis odkazu

8. Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu. (PDF, DOCX, XLSX)

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 27.03. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla a mobilnej aplikácie s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 27.03.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@unm.sk. Správcom webového sídla je Univerzitná nemocnica Martin. 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.