1. Interná klinika

1. interná klinika UNM poskytuje nielen ústavnú, ale aj ambulantnú starostlivosť pacientom s vnútornými ochoreniami vrátane urgentných stavov v rámci intenzívnej starostlivosti. Naša klinika sa profiluje ako špecializované pracovisko internistických disciplín, zvláštna pozornosť sa upriamuje na diabetológiu a poruchy metabolizmu, nefrológiu s dialyzačným strediskom a samozrejme na kompletnú diferenciálnu diagnostiku v rámci odboru vnútorné lekárstvo. Intenzívna starostlivosť je zabezpečená metabolickou jednotkou intenzívnej starostlivosti. Aktuálne klinika disponuje celkovo 57 lôžkami.