Klinika detskej chirurgie

Klinika detskej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin je jedným zo štyroch špecializovaných pracovísk v Slovenskej republike zabezpečujúcim chirurgickú liečbu detí do veku 18 rokov (18 rokov a 364 dní). Spádovú oblasť tvorí územie severného Slovenska – okresy Martin, Turčianske Teplice, Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a aj okresy Považská Bystrica, Prievidza, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa a Poprad.

Zaisťuje poskytovanie preventívnej, diagnostickej a liečebnej starostlivosti deťom a mladistvým s  chorobami a chorobnými stavmi vyžadujúcimi chirurgickú liečbu, fakultatívne aj dospelých s niektorými vrodenými vývojovými chybami. Zahrňuje novorodeneckú chirurgiu, hrudnú chirurgiu, brušnú chirurgiu. Hlavnú náplň tvoria chirurgické ochorenia tráviaceho systému a vrodené vývojové chyby. Naším hlavným cieľom je poskytovať naším pacientom kvalitné služby, modernú zdravotnú starostlivosť a príjemné prostredie , na ktoré budú pacienti aj ich rodičia radi spomínať.

http://detskachirurgia.sk/