Klinika telovýchovného lekárstva

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti športovcov, klientov na vykonávanie príslušného športu na základe absolvovania telový-chovného vyšetrenia- preventívnej lekárskej prehliadky.

Vykonáva sa

 • preventívna lekárska prehliadka organizovaných aktívnych športovcov
 • preventívna lekárska prehliadka vrcholových športovcov
 • preventívna lekárska prehliadka talentovaných športovcov
 • preventívna lekárska prehliadka amatérskych športovcov a klientov, ktorí o prehliadku požiadajú /štúdium na SŠ a VŠ so športovým zameraním.

Obsah telovýchovnolekárskeho vyšetrenia

 1. Anamnéza /rodinná, osobná, športová, alergická/
 2. Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 3. Vyšetrenie TK, TF v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži
 4. Antropometrické vyšetrenia
 5. Spirometrické vyšetrenie
 6. EKG - 12 zvodové
 7. Ergometrické vyšetrenie
 8. Vyšetrenie krvi a moču
 9. Vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu

Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky sa neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, sú hradené priamo klientom , športovcom v pokladni UNM podľa uvedeného cenníka výkonov. Na základe zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho - registrovaného v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok 7,57 EUR na základe potvrenia o zaplatení a absolvovaní preventívnej prehliadky.