Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň Univerzitnej nemocnice Martin ( UNM ) „ Lekáreň v nemocnici „ poskytuje lekárenskú starostlivosť podľa požiadaviek kliník, oddelení  a ostatných pracovísk UNM hospitalizovaným pacientom, ale tiež ambulantne liečeným a ošetrovaným pacientom. Od júna 2017 zabezpečuje aj výdaj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok verejnosti.

Nemocničnú lekáreň tvoria

 1. Oddelenie výdaja liekov, DP a ZP verejnosti
 2. Oddelenie klinickej farmácie
 3. Oddelenie prípravy humánnych liekov
 4. Oddelenie zdravotníckych pomôcok
 5. Oddelenie prípravy cytostatík
 6. Referát ekonomiky a centrálnych nákupov

Oddelenie výdaja liekov

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 8:00 — 16:00
Sobota — Nedeľa zatvorené

Ponúka pacientom

 • výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na  lekársky predpis a lekársky poukaz
 • konzultačné služby spojené s užívaním  liekov a dietetických potravín
 • lekáreň je schopná do 24 hodín zabezpečiť všetky dostupné lieky
 • zabezpečuje individuálnu prípravu liekov predpísaných na lekársky predpis (masti, roztoky, prášky, čapíky, suspenzie... )
 • doplnkový sortiment (produkty a pomôcky, ktoré slúžia na ochranu a podporu zdravia)
 • voľnopredajné lieky – očné kvapky, analgetiká, nosné kvapky, sirupy, masti a gély
 • potravinové doplnky – vitamíny, minerálne látky a stopové prvky, vlákninu, probiotiká, čaje, homeopatiká, prípravky na imunitu
 • potraviny na osobitné výživové účely – dojčenská výživa, umelé sladidlá
 • kozmetické výrobky - krémy na pokožku, ochrana pred UV žiarením a produkty pre dentálnu hygienu
 • zdravotnícke pomôcky –  náplaste , obvinadlá, antiseptiká, ortézy
 • iné produkty – výbava pre mamičky do pôrodnice, štartovacie balíčky pre novorodencov a popôrodnú starostlivosť pre mamičky
 • doprava nadrozmerných zdravotnícky pomôcok  predpísaných na lekárske poukazy do miesta bydliska pacienta
 • vernostný program – zľavy do výšky 10% na voľno-predajný sortiment pre zamestnancov UNM, zľavy do výšky 7-10% na voľno-predajný sortiment pre pacientov

Oddelenie klinickej farmácie

 • zásobovanie kliník, oddelení, ambulancií a ústavov nemocnice hromadne vyrábanými liekmi (HVL), dezinfekčnými prostriedkami, dialyzačnými roztokmi a infúznymi roztokmi
 • príjem a výdaj liekov a roztokov je spracovávaný elektronicky, na čo sú plne využívané čítačky čiarových kódov
 • zabezpečuje mimoriadny dovoz liekov na základe Povolenia MZ SR na dovoz neregistrovaných liekov
 • príjem, výdaj a evidenciu  centrálne nakupovaných liekov
 • audit, evidenciu, poradenstvo a servis glukometrov
 • kontrolu uchovávania liekov, omamných a psychotropných liekov    
 • konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti interakcií, manipulácie a   uchovávania liekov
 • lieky a roztoky pre traumatologický plán
 • zásoby antidot
 • zdravotnícku osvetu distribúciou časopisov a informačných materiálov na kliniky, oddelenia, ambulancie a ústavy nemocnice a ďalšie odborné činnosti

Oddelenie prípravy humánnych liekov

 • pripravuje magistraliter prípravky všetkých liekových foriem na vnútorné a vonkajšie použitie (prášky, pastilky, instilácie, masti, krémy, čapíky, reagenčné roztoky, roztok formaldehydu)
 • suspenzie na vnútorné použitie
 • dezinfekciu (roztoky kyseliny peroctovej, dezinfekčný roztok na ruky)
 • sterilné prípravky na parenterálne použitie na základe elektronickej objednávky z kliník, oddelení, ambulancií  a ústavov nemocnice
 • konzultačnú činnosť a poradenstvo pri individualizácii liečby v súvislosti s ordináciou magistraliter prípravkov
 • v súlade s platnými právnymi predpismi vedie evidenciu liehu a vykonáva vstupnú kontrolu liečiv potrebných na prípravu magistraliter

Oddelenie zdravotníckych pomôcok

 • zásobovanie kliník, oddelení, ambulancií a ústavov nemocnice zdravotníckymi pomôckami (ZP)
 • chirurgický šijací materiál, staplery
 • obväzový materiál a výrobky z gázy, rukavice operačné a vyšetrovacie
 • ZP pre infúznu terapiu
 • ZP k zaisteniu dýchacích ciest a ventilácii
 • uzavretý odberový systém
 • jednorárové operačné prádlo a rúškovacie sety
 • objednáva a vydáva špeciálne zdravotnícke pomôcky pre očnú kliniku, kardiológiu, intervenčnú rádiológiu, ortopedickú kliniku , dialýzu, centrálnu sterilizáciu, laboratóriá
 • zabezpečuje a vydáva všetky potrebné in vitro diagnostiká pre kliniku nukleárnej medicíny, laboratóriá kliniky hematológie a transfuziológie,  oddelenie klinickej imunológie a alergológie, oddelenie lekárskej genetiky, ústav klinickej biochémie a ústav patologickej anatómie.

Oddelenie prípravy cytostatík

Dislokované pracovisko nemocničnej lekárne – na Klinike hematológie a transfuziológie a Onkologickom centre UNM

 • zabezpečuje individuálnu prípravu cytostatík (IPC) a liekov na podpornú liečbu vo forme infúznych roztokov a injekcií na podanie pacientom podľa ordinácie lekárov odborných ambulancií a oddelení UNM

Referát ekonomiky

 • zabezpečuje manažérske, administratívne a účtovnícke činnosti
 • evidenciu účtovných dokladov
 • spracovanie mesačnej uzávierky (korunovej kontroly)
 • prípravu podkladov pre ekonomickú štatistiku spracovanú v lekárni podľa požiadaviek a potrieb UNM
 • vykonáva evidenciu centrálne nakupovaných liekov, príjem liekov do NIS MeDea, pravidelne mesačne kontroluje výdaj a vykazovanie CNL
 • zabezpečuje doručovanie a expedíciu listových zásielok a balíkov