Neurochirurgická klinika

Pracovisko bolo vyčlenené ako samostatné Neurochirurgické oddelenie v roku 1992 z Chirurgického oddelenia Martinskej fakultnej nemocnice, od založenia oddelenie viedol primár MUDr. Július De Riggo, PhD. V roku 2014 bolo pracovisko transformované na Neurochirurgickú kliniku Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin. Prednostom kliniky sa stal prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.,MBA na poste primára pokračoval MUDr. Július De Riggo,PhD. Od 1.júla 2022 bol za zástupcu prednostu Neurochirurgickej kliniky pre liečebno-preventívnu starostlivosť vymenovaný MUDr. René Opšenák, PhD. Pracovisko poskytuje neurochirurgickú liečbu regionálnym aj mimoregionálnym dospelým a detským pacientom, vrátane nepretržitej 24-hodinovej konzultačnej činnosti pre traumatologické a neurologické pracoviská. V rámci interdisciplinárnej spolupráce pracovisko spolupracuje s inými chirurgickými odbormi (všeobecná  chirurgia, hrudná chirurgia, cievna chirurgia, stomatochirurgia, detská chirurgia, plastická chirurgia, ORL, oftalmológia).

Medicínske zameranie pracoviska

neurotraumatológia – manažment a operačná liečba pacientov s úrazom hlavy

spinálna neurochirurgia – operačná liečba chrbtice v celom rozsahu (úrazy chrbtice, degeneratívne postihnutie chrbtice, nádory chrbtice, postihnutie chrbtice osteoporózou a reumatoidnou artritídou)

neuroonkológia – operačná liečba nádorov mozgu a miechy s využitím moderných technológií, intraoperačnej neuronavigácie 3D iUS Sono Wand Invite a intraoperačného neuromonitoringu, hodnotenie metabolizmu nádorov pomocou MR spektroskopie a analýza molekulárno-genetických charakteristík mozgových nádorov

neuroendoskopia – využitie neuroendoskopie v rámci operačnej liečby hydrocefalu u detí a dospelých, ako súčasť endoskopicky asistovanej mikroneurochirurgie, odstránenie cýst a nádorov v mozgových komorách

rekonštrukčné operácie lebky – s využitím moderných technológií a aplikovaného výskumu priamo v klinickej praxi – kraniálne implantáty vyrobené na mieru metódou 3D tlače, v úzkej spolupráci s tvárovo-čeľustnými chirurgmi

endovaskulárne ošetrenie výdutí mozgových tepien a cievnych malformácií mozgu a miechy, akútny manažment pacientov so spontánnym subarachnoidálnym krvácaním

detská neurochirurgia – operačná liečba detských pacientov vo vekovom rozmedzí od predčasne narodených novorodencov až po adolescentov; operácie vrodených vývojových chýb nervového systému (hydrocefalus, rázštepy chrbtice), neurotraumatológia, spinálna chirurgia, endoskopická liečba kraniosynostózy (predčasného uzáveru lebkových švov), manažment polohových derformít hlavy u detí

úrazové a neúrazové postihnutie periférneho nervového systému

Výnimočné liečebné postupy

 • implantácia Brindleyho stimulátora – ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku sme implantovali Brindleyho stimulátor u pacienta s úplným poúrazovým poškodením miechy
 • využitie kraniálnych implantátov vyrobených na mieru metódou 3D tlače v rámci rekonštrukčných operácií lebky, priame využitie výsledkov aplikovaného výskumu v klinickej praxi
 • požívanie individualizovaných náhrad krčný

Lekári

 • prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.,MBA - prednosta kliniky
 • MUDr. René Opšenák, PhD. - zástupca prednostu kliniky

Sekundárni atestovaní lekári

 • MUDr. Július De Riggo, PhD. - emeritný primár
 • MUDr. Peter Durný, PhD., MPH
 • MUDr. Michal Šproch, MPH

Rezidenti

 • MUDr. Romana Richterová, PhD.
 • MUDr. Gabriela Mičurová
 • MUDr. Martin Cmorej

Vedúca sestra

 • Mgr. Monika Jančovičová