Očná klinika JLF UK a UNM

Očná klinika Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM) poskytuje komplexnú oftalmologickú ambulantnú a ústavnú starostlivosť pacientom s chorobami predného i zadného segmentu oka, ako aj jeho prídavných orgánov. Ambulancie Očnej kliniky sa nachádzajú na prízemí budovy 8.pavilónu UNM, kde sa vykonáva ambulantná diagnosticko-liečebná, konziliárna a chirurgická starostlivosť. Lôžková časť, ambulancia jednodňovej chirurgie, sietnicová ambulancia a operačný trakt sú na 2.poschodí 8.pavilónu. Očná klinika poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom spádovej oblasti okresov Martin, Turčianske Teplice, Trstená a Dolný Kubín. Približne 25% ošetrených pacientov je mimo spádového regiónu. Väčšina operačných zákrokov je realizovaná formou jednodňovej chirurgie, preto je lôžková časť redukovaná  pre akútne stavy a závažné úrazy oka v rozsahu 6 lôžok.

 Očná klinika UNM disponuje špičkovou diagnostickou a operačnou technikou. Viac než 80% operačných zákrokov tvoria operácie sivého zákalu s implantáciou najmodernejších asférických a aj torických vnútroočných šošoviek. Na klinike sa implantujú aj moderné multifokálne šošovky (s doplatkom pacienta) ktoré zabezpečia pooperačné videnie do diaľky aj do blízka bez potreby okuliarov. Zvyšných 20% tvoria operačné zákroky sklovca a sietnice, tzv. vitreoretinálne zákroky, ktoré vykonáva špecialista – vitreoretinálny chirurg, ďalej operácie glaukómu, transplantácie rohovky, škúlenia  a malé plastické operácie prídavných orgánov oka. Na Očnej klinike UNM sa nachádza centrum pre vnútroočnú aplikáciu antirastových faktorov (AntiVGF - Lucentis, Eylea, Avastin), ktorá je modernou farmakologickou liečbou vlhkej formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie, ale aj iných chorôb sietnice. Ročne sa na klinike vykoná cca 1360 operačných zákrokov a 1800 aplikácií antirastových faktorov.