Oddelenie lekárskej genetiky

Oddelenie lekárskej genetiky UNM poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v medicínskom odbore lekárska genetika, ktorá zahŕňa výkony laboratórne aj ambulantné. 

V laboratórnej časti vykonávame cytogenetické vyšetrenia - vyšetrenie karyotypu prenatálne, postnatálne aj vyšetrenia fibroblastov. 

V ambulantnej časti sú poskytované konziliárne genetické vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov v Univerzitnej nemocnici Martin. Ako interdisciplinárny odbor spolupracujeme so všetkými klinikami a oddeleniami UNM pri diagnostike geneticky podmienených chorôb.

Zamestnanci Oddelenia lekárskej genetiky:

  • MUDr. Mgr. Jana Kršiaková, primár oddelenia
  • MUDr. Nina Lenhártová, lekár
  • RNDr. Jana Lukáčová, klinický laboratórny diagnostik - vedúci pracoviska
  • RNDr. Barbora Mitrušková, klinický laboratórny diagnostik
  • RNDr. Martin Vážan, PhD., klinický laboratórny diagnostik
  • Jela Šimerová, vedúca laborantka
  • Bibiána Vecelová, laborantka
  • Renáta Krištofíková, laborantka