Ústav patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine (ÚPA) je zmiešaným pracoviskom JLF UK a UNM, ktorý  v rámci poskytovania LPS zabezpečuje rutínne i špecializované vyšetrenia v rámci histopatologickej, cytologickej, imunofluorescenčnej a molekulárne-biologickej diagnostiky nielen pre klinické pracoviská v UNM,  ale je aj významným pracoviskom poskytujúcim diagnostické a konzultačné služby v rámci Konzultačného centra bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby s celoštátnou pôsobnosťou pre ostatné pracoviská patológie v SR. Okrem toho poskytuje konzultačné služby v rámci tzv. „druhého čítania“ aj pre centrálne onkologické pracoviská, vrátane NOÚ v Bratislave a VOÚ v Košiciach aj v iných oblastiach onkopatologickej diagnostiky (napr. nádorov kože, tráviaceho traktu, mäkkých tkanív a štítnej žľazy) a významnou mierou sa podieľa, a sčasti aj koordinuje, viacero celoštátnych diagnostických programov, ako napr. program detekcie stavu HER2 v karcinóme prsníka a žalúdka, centralizovaný program bioptickej diagnostiky zriedkavých nádorov GIT-u ( typu GIST-ov a NET-ov), karcinómu z obličkových buniek, malígnych lymfómov, leukémií, a myeloproliferatívnych ochorení.  Každoročne je v ÚPA vyšetrených okolo 15 000 pacientov, z ktorých cca 80% sú pacienti vyšetrení pre klinické pracoviská UNM a zvyšných 20% predstavujú pacienti vyšetrení kozultačne pre iné klinické pracoviská v SR.