Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz (ÚSLaME) v súčinnosti so Súdnolekárskym pracoviskom Úradu pre pohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje kompletný súdnolekársky servis pre príslušný geografický spádový región. Lekársky personál ÚSLaME vykonáva zdravotné a súdne pitvy v zmysle platnej zdravotnej aj trestnoprávnej legislatívy. Prostredníctvom pitiev a  ďalších laboratórnych vyšetrení (súdnolekárska toxikológia, histopatológia, sérológia a ďalšie) dochádza k verifikácii a objektivizácii príčin smrti u osôb zomrelých náhle, neočakávane, z dôvodu vonkajšieho násilia (napr.  úmrtia pri dopravných nehodách alebo iných úrazoch, otravách, samovraždách), u osôb zomrelých vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody, taktiež u osôb zomrelých v zdravotníckom zariadení na základe osobitných dôvodov. Ústav zabezpečuje stálu konzultačnú činnosť a nepretržitú (24-hodinovú) dosiahnuteľnosť súdnych lekárov k výjazdom Policajného zboru SR na miesto činu či nálezu mŕtveho tela, vrátane prehliadok živých pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Lekársky personál pracoviska tiež zaisťuje konzultačnú a konziliárnu činnosť pre klinické lekárske odbory (predovšetkým chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, traumatológia, anesteziológia a intenzívna medicína, lekári rýchlej záchrannej služby a urgentnej medicíny).

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz je akreditovaným pracoviskom MZ SR pre postgraduálne štúdium a atestácie v medicínskom odbore súdne lekárstvo.

Pracovníci Ústavu sú stálymi súdnymi znalcami Ministerstva spravodlivosti SR v odbore zdravotníctvo (490000) v nasledovných odvetviach: súdne lekárstvo, toxikológia, alkohológia,  sérohematológia, patológia a hyperbarická/potápačská medicína. Formou znaleckých posudkov poskytuje pracovisko pre orgány činné v trestnom konaní objektívne dôkazy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou  procesov odhaľovania, vyšetrovania a dokazovania trestnej činnosti.