Manažment

Riaditeľ
MUDr. Peter Durný, PhD. MPH
Námestník LPS pre chirurgické disciplíny
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA
Námestník LPS pre internistické disciplíny a svalzy
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
Námestníčka ošetrovateľskej starostlivosti
Mgr. Jana Vadkertiová, MBA
Ekonomický námestník
Ing. Stanislav Škorňa, MBA
Technicko-prevádzkový námestník
Ing. Peter Maruniak