Ambulancia nenádorovej rádioterapie

Lekári

prim. MUDr. Ivan Kecskés, MBA., MUDr. Anton Malicher, PhD.,MUDr. Marián Ďuroška, MUDr. Ľubica Kostková, MUDr. Mária Kočišová, MUDr. Eva Hajtmanová, PhD.

Sestry

Vladimíra Ludrovská

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 13:00

Odborné rádioterapeutické vyšetrenia spádovým a mimospádovým pacientom s vybranými neonkologickými ochoreniami.

Online objednanie cez kliknutie – Objednať vyšetrenie.

Objednať telefonický len čase od 10:00 – 12:00 hod.