Onkologické centrum

Onkologické centrum (OC) poskytuje pacientom komplexnú onkologickú starostlivosť v samostatnom medicínskom odbore radiačná onkológia a samostatnom medicínskom odbore klinická onkológia.

Onkologickú liečbu a liečbu žiarením pre vybrané neonkologické ochorenia  poskytuje  hlavne pacientom z regiónu Martin a Turčianske Teplice, ale aj pacientom z ostatných regiónov. Podiel mimoregionálnych pacientov predstavuje z celkového počtu pacientov priemerne 40%.

Onkologické centrum je z poverenia MZ SR centrom pre posudzovanie indikácií protónovej terapie v zahraničí pre onkologické ochorenia pacientov s trvalým bydliskom na Strednom Slovensku.