Ambulancia pohotovostnej služby

Ambulancia pohotovostnej služby

Bežné stomatologické ošetrenia nie sú indikáciou pre návštevu chirurgickej pohotovostnej ambulancie.

Zubno-lekársku pohotovostnú službu zabezpečuje MEDAM SK, s.r.o. (Poliklinika I.) na Škultétyho ulici 470/7, Martin. Mobil: 0915 505 337

Diagnostika a liečba úrazov mäkkých tkanív v oromaxilofaciálnej oblasti, zlomenín tvárových kostí, diagnostika a liečba okoločeľustných zápalov, konziliárna činnosť pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov.