Ambulancia zubného lekárstva 1

Lekári

Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

Sestry

Mgr. Erika Blahušiaková | Mgr. Viera Buchová
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Utorok, štvrtok 9:00 — 14:00 doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.
Pondelok, streda, piatok (dentálna hygiena) 8:30 — 14:30 Mgr. Viera Buchová

Komplexná diagnostika a liečba v rozsahu zubného lekárstva, ústnej a tvárovo-čeľustnej chirurgie, ochorení spánkovosánkových kĺbov (TMK) a profesionálna dentálna hygiena (DH).