Ambulancia predanestéziologických vyšetrení KAIM

Počet ošetrení za rok: 6600

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 8:30 — 11:00 objednaní pacienti
11:00 — 14:30 hospitalizovaní pacienti
14:30 — 15:30 administratíva

Pacientom sa odporúča využiť možnosť objednania sa na vyšetrenie telefonicky  043/4203 544

Náplňou práce v Ambulancii predanestéziologických vyšetrení je vyšetrenie pacienta z hľadiska anestéziológa, preštudovanie zdravotnej dokumentácie, vrátane laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, stanovenie rizika, odporučenie prípravy, pôrodnícka analgézia a prebúdzacia izba, pre pacientov s potrebou intermediárnej pooperačnej starostlivosti.

K vyšetreniu pacient potrebuje kompletnú zdravotnú dokumentáciu, výsledky všetkých vyšetrení a sprievodný lístok od lekára. Vyšetrenie v tejto ambulancii sa realizuje až ako posledné v rade vyšetrení pred operačným alebo diagnostickým vyšetrením v anestézii.