Funkčno - pracovno lekárska diagnostika

Lekári

MUDr. Zdenka Matušková | MUDr. Gabriela Hubená, PhD.

Sestry

Janka Tylková

Počet ošetrení za rok: 3417

VyšetreniePrístroj
FotopletyzmografiaCievna diagnostická zostava
SpirometriaSpirobank - G MIR
EKGEdan SE 600
Srdcový výdajAktívny IM- MONITOR PVM 2703K s esCCO sw
Variabilita srdcovej frekvencieSystém Variapulse TF3
SilometriaDynamometer
TermovíziaTermokamera

Fotopletyzmografické vyšetrnie

Vyšetrenie je zamerané na meranie prietoku krvi v cievach podľa lokalizácie, ktorú určí lekár (nohy, ruky, predkolenie, predlaktie, prsty HK, prsty DK). Vyšetrenie sa robí základné – bez ochladenia a  vyšetrenie po ochladení lokálnom alebo celkovom. Na vyšetrované miesto sa naloží špeciálna elektróda a robí sa záznam. Výsledkom je vznik fotopletyzmografickej pulzovej krivky.

Foto vyšetrenie sa vykonáva v laboratóriu funkčnej pracovno-lekárskej diagnostiky.

 • pred vyšetrením sa nezdržiavajte v chladnom prostredí, 
 • končatiny pred základným vyšetrením nesmú byť ochladené horné končatiny sa namočia vo vhodnej nádobe , preto by bolo vhodné obliecť si tričko s krátkym rukávom
 • dolné končatiny sa namočia vo hodnej nádobe, preto je  potrebné obliecť si voľné nohavice, aby sa dali vyhrnúť, alebo krátke nohavice
 • pred vyšetrením nefajčite!!!
 • neužívajte lieky, len po dohovore so sestrou
 • pri foto vyšetrení po lokálnom ochladení sa vyšetrované oblasti, (HK; DK) namočia do vody, ktorá má 12-150C na 10 minút v miestnosti, kde sa robí vyšetrenie
 • hneď po 10 minútach chladenia sa robí záznam druhý záznam sa robí 5 min od ukončenia ochladenia
 • pri celkovom chladovom teste pôjdete von - do studeného prostredia na 15 - 25 minút len ľahko oblečený, nepoužívajte rukavice. Počas tejto doby sa prechádzajte, nechytajte však kovové predmety.
 • príznaky celkovej slabosti hláste sestre

Spirometria

 Je funkčné vyšetrenie dýchacieho systému. Referenčné hodnoty sa porovnávajú podľa výšky, váhy a veku pacienta. Z toho sa vypočíta %. Spirometriu vyhodnocuje v našom funkčnom laboratóriu počítač.

 • pacient pred vyšetrením nefajčí
 • neužíva žiadne lieky ovplyvňujúce dýchanie napr. Syntophylín, spreyové protiastmatické lieky
 • nesmie byť zadýchaný – kľudne dýcha
 • pacient je fyzicky aj psychicky kľudný
 • pacientovi sa zaštipne nos
 • pacient spraví hlboký nádych, vloží náustok do úst, spraví maximálny prudký výdych, dlho dodýcha. Po pípnutí stroja spraví spätný nádych.
 • Opakuje sa tri krát s prestávkami

Variapulz

Vyšetruje sa pulzová frekvencia srdca a činnosť parasympatika a sympatika na srdce. Snímajú sa zmeny v určitých polohách.

 • 1 hod. pred vyšetrením je pacient nalačno - nejesť, nepiť, nefajčiť, neužívať žiadne lieky
 • na hrudnú kosť sa pripevní snímač
 • pacient 5 minút v kľude leží – za tento čas sa zaznamenáva 300 pulzov + 300 sekúnd
 • potom sa pacient postaví a znovu sa sníma 300 pulzov + 300 sekúnd
 • znovu si pacient ľahne a sníma sa 300 pulzov + 300 sekúnd
 • pacientovi sestra zmeria TK
 • pacient v kľude leží a kľudne si dýcha
 • na pokyn sestry sa 4x za sebou nadýchne a vydýchne, pričom nádych trvá 4 sekundy a výdych 6 sekúnd. Ďalej dýcha kľudne – sestra pacientovi zmeria TK
 • na pokyn sestry sa čo najprudšie postaví a ostane kľudne stáť. Po zázname sestra pacientovi v stoji odmeria TK
 • pacient si sadne na stoličku a výdychom vytlačí ortuťový stĺpec na 40 torrov – túto hodnotu udrží dychom 15 sekúnd. Sestra v sede odmeria pacientovi TK. Obyčajne po tejto skúške TK poklesne.

Dynamometria

Je vyšetrenie svalovej sily horných končatín za použitia dynamometra. Dynamometer (silomer) je jednoduché mechanické zariadenie s číselným udaním sily stisku ruky. Vyšetrenie je veľmi jednoduché a pre pacienta nenáročné.