Odborná ambulancia OPCH

Lekári

MUDr. Igor Homola, PhD., MUDr. Valéria Kerná, MUDr. Ingrid Korňanová, MUDr. Bibiana Hroboňová, MUDr. Ján Zeleňák MUDr. Juraj Várady

Sestry

Miroslava Kočvarová

Počet ošetrení za rok: 9130

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 8:00 — 9:00 príjem pacientov
9:30 — 13:30 vyšetrenie a ošetrenie pacientov
13:30 — 15:30 administratíva

Prvotné vyšetrenia pacientov, odborné konzultácie, kontrolné vyšetrenia, dispenzarizácia, príjmy pacientov, preväzy, vyberanie stehov, ošetrenie popálenín, drobné zákroky (incízie abscesov, punkcie, aplikácie diprofosu, nekrektómie...), objednávanie pacientov na operačné zákroky, vypisovanie žiadostí do poisťovní a žiadaniek na vyšetrenia, edukácia pacientov, zakladanie dokumentácie, archivácia chorobopisov, histologických nálezov, onkologických hlásení a fotodokumentácie