Oddelenie plastickej chirurgie

Pracovisko plastickej chirurgie v martinskej nemocnici má veľmi dlhodobú tradíciu. Vzniklo ako prvé pracovisko  v tomto odbore  na strednom Slovensku už v roku 1968 pod vedením prim. MUDr.Františka Šipku a odvtedy nepretržite funguje, rozširuje sa  a rastie,  či po stránke odbornej, či  po stránke profesionálnej aj priestorovej. Po odbornej stránke   tu vyrástlo veľa renomovaných plastických chirurgov s dlhodobou praxou a s veľmi dobrými liečebnými výsledkami.  Po primárovi Šipkovi  20 rokov viedla oddelenie plastickej chirurgie prim. MUDr.Viera Strmeňová, PhD a v súčasnosti oddelenie pracuje pod vedením prim.MUDr.Igora Homolu, PhD . V tomto tíme pracujú 2 vysokošpecializované lekárky s atestáciou z plastickej chirurgie a s dlhodobou praxou v odbore: MUDr.Valéria Kerná a MUDr.Ingrid Korňanová. Ďaľší 4 lekári MUDr.Grajciarová Barbora, MUDr.Hroboňová Bibiana, MUDr. Zeleňák Ján a MUDr. Várady Juraj sú v predatestačnej  príprave v odbore plastická chirurgia. Na pracovisku okrem lekárov pracujú vysokošpecializované operačné sestry, sestry pri lôžku pacienta a ambulantná sestra.

Počet lôžok OPCH:  9

Priemerný počet hospitalizácii za rok: 585 pacientov

Percentuálny podiel nadregionálnych pacientov: 35%

Vzhľadom k tomu, že  Oddelenie plastickej chirurgie UNM  je jediné pracovisko v Žilinskom samosprávnom kraji, naša práca zahŕňa špecifické operácie plastického chirurga, ktoré vyhľadáva aj množstvo pacientov a klientov mimo spádovej oblasti.

Pracovný team pracuje v novovybudovanej budove nového chirurgického pavilonu  od januára 2012. Ambulantná časť – t.j. ambulancia + ambulantný operačný sál  sa nachádzajú na prízemí budovy. V ambulancii sa vyšetrujú noví pacienti, prijímajú sa pacienti na hospitalizáciu a preväzujú sa pacienti, ktorí sú už v domácom ošetrení  po operácii na plastickej chirurgii. Na ambulantnom operačnom sále sa vykonávajú drobné ambulantné operačné  výkony a výkony  jednodňovej chirurgie. Tu sa vykonávajú aj operácie v rámci platených služieb, ktoré sa dajú vykonať ambulantne, napríklad operácie odstávajúcich ušníc, alebo operácie  očných viečok, taktiež extirpácie znamienok kože z iných dôvodov ako liečebných.

Lôžkové oddelenie plastickej chirurgie je umiestnené na III.poschodí  chirurgického pavilonu.  Je to moderné oddelenie , priestranné, kde majú pacienti zabezpečený absolutny komfort.  Všetky izby sú vybavené televíziou,  majú vlastné sociálne zariadenie /kúpeľňa, WC/. Dve izby sú nadštandartné:  Jedna izba je jednolôžková, je vybavená klimatizačným zariadením, TV, sociálnym zariadením, za pobyt v nej si pacient pripláca 44 euro za noc. Ďalšia izba je vo  forme apartmánu , kde môže s pacientom tráviť deň aj príbuzný, je vybavená klimatizáciou, TV  a vlastným socialnym zariadením. Za apartmán si pacient pripláca 66 euro za noc.