Odborná klinicko-biochemická ambulancia

Lekári

MUDr. Jela Schudichová, MPH

Sestry

Renáta Šúpolíková

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:30 — 11:00