Príjmová infektologická ambulancia

Lekári

MUDr. Gabriela Vestenická

Sestry

Bc. Anna Roľková | Katarína Ďudíková

Plánované odbery biologického materiálu  od 7:00 do 9:00

Telefonické informácie v pracovné dni v čase od 13:00 – 14:00

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok 10:00 — 15:00
Utorok 7:00 — 15:00
Streda 10:00 — 15:00
Štvrtok 10:00 — 15:00
Piatok 7:00 — 15:00

Príjmová infektologická ambulancia sa zameriava na bežnú ambulantnú činnosť v diagnostike infekčných ochorení, ich liečbe, kontrole po liečbe infekčných ochorení. Slúži pre potreby detských aj dospelých  pacientov. Poskytuje služby pre pacientov z okresov Martin, Turčianske Teplice, Žilina a regiónu Kysúc a Oravy.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť

  • odosielajúci lístok od svojho všeobecného lekára  (pri akútnych stavoch nie je potrebný)
  • platný preukaz poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu