Transplantačno-nefrologická ambulancia

Lekári

MUDr. Monika Beliančinová, prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., FERA, MUDr. Karol Graňák, PhD., MUDr. Matej Vnučák, PhD.

Sestry

Mgr. Eva Jurčáková, Bc. Andrea Miklušicová

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 15:30

Nefrologickí (netransplantovaní) pacienti:

 • Diagnostika a liečba glomerulonefritíd – biopsia obličky
 • Rescue (záchranná) off label liečba glomerulonefritíd
 • Liečba a sledovanie pacientov s chronickou chorobou obličiek
 • Spolupráca s Urologickou klinikou JLF UK a UNM v liečbe pacientov s urolitiázou
 • Iné nefrologické diagnózy (infekcie močových ciest, akútne zlyhanie obličiek)

Pacienti pred transplantáciou obličky:

 • Príprava pacienta pred zaradením na čakaciu listinu na transplantáciu obličky od mŕtveho darcu (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)
 • Príprava pacienta pred transplantáciou od živého darcu (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)

Pacienti po transplantácii obličky:

 • Pravidelné  - protokolárne sledovanie pacientov po transplantácii obličky od mŕtveho alebo živého darcu
 • Biopsie štepu, liečba rejekcie a iných potransplantačných komplikácií vrátane oportúnnych infekcií
 • Konzultácie pre spádové zdravotnícke zariadenia v prípade hospitalizácie pacienta po transplantácii obličky na danom pracovisku
 • Príprava pacienta k sekundárnej (vyššej) transplantácii po zlyhaní štepu

Živý darca obličky:

 • Príprava a zhodnotenie živého darcu obličky (ambulantne alebo formou krátkej hospitalizácie)
 • Sledovanie živých darcov obličky po darcovskej nefrektómii