Transplantačno-nefrologické oddelenie

Transplantačno-nefrologické oddelenie UNM zabezpečuje nadregionálnu nefrologickú zdravotnú starostlivosť o pacientov s chorobami obličiek, pre pacientov pred a po transplantácii obličky a pre živých darcov obličky. Transplantačné centrum v UNM bolo založené v roku 2003 a do roku 2021 bolo súčasťou Chirurgickej kliniky. Následne sa pracovisko transformovalo na samostatné odelenie.

Pracovisko od roku 2018  zabezpečuje v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK aj ďalšie vzdelávanie zdravotníkov v špecializačnom odbore nefrológia, ktorého garantom je prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., FERA