Klinika hrudníkovej chirurgie

Odborný garant

Klinika hrudníkovej chirurgie (KHCH) vznikla 1.6.2012 na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin. Celá doterajšia činnosť martinských hrudníkových chirurgov vytvorila dostatočné predpoklady na samostatnú existenciu: odborný kredit, vlastný spád s možnosťou jeho rozšírenia, zlepšené priestorové kapacity v novom pavilóne, dlhodobé kvalitné výsledky práce, krajský odborník v hrudníkovej chirurgii pre VUC Žilina a Banská Bystrica, riešenie a spoluriešiteľská účasť vo viacerých výskumných projektoch.

Náplňou Kliniky hrudníkovej chirurgie je poskytovanie kvalifikovanej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti pacientom s chirurgickým ochorením hrudníka v ambulantnej aj lôžkovej časti v celom rozsahu odboru, pregraduálna výučba v rámci JLF UK, vedecko-výskumná a publikačná činnosť.

Pracovisko disponuje chirurgmi so špecializáciou z hrudníkovej a všeobecnej chirurgie,  samostatným sesterským personálom.

Lôžkové oddelenie sa nachádza v novom modernom chirurgickom pavilóne na 3 poschodí a je vybavené rozvodom kyslíka a centrálneho odsávania. K dispozícii sú 2 a 3 lôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením a TV. KHCH celkovo disponuje 14 lôžkami (10 aseptických, 1 septické, 3 JIS lôžka). Ročne sa na klinike hospitalizuje a operuje v priemere 500 pacientov.

Klinika hrudníkovej chirurgie je pracovisko s nadregionálnym pôsobením, pričom podiel nadregionálnych pacientov je viac ako 50%.

V diagnostike úzko spolupracujeme s Klinikou pneumológie a ftizeológie, Rádiologickou klinikou UNM a s ostatnými spádovými pľúcnymi oddeleniami. Liečba a pooperačná starostlivosť prebieha v spolupráci s Klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny, JIS, onkologickými pracoviskami, prípadne s konziliármi z iných odborov.