Oddelenie cievnej chirurgie

Oddelenie cievnej chirurgie UNM zabezpečuje celé spektrum špeciálnej zdravotnej starostlivosti  v odbore cievnej chirurgie pre základný región Turca a Žiliny. Na 21 lôžkach sú poskytované diagnostické a terapeutické  cievnochirurgické výkony zodpovedajúce  úrovni odborného pracoviska  univerzitnej nemocnice.