Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti

Lekári

MUDr. Alena Ľuptáková, PhD.

Sestry

Martina Windischová

Počet ošetrení za rok: 2268

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 9:00 — 14:00 ordinácia
14:00 — 15:00 konziliárna činnosť

Ambulancia predanestéziologických vyšetrení pre deti je neoddeliteľnou súčasťou kliniky. Náplňou je fyzikálne vyšetrenie detského pacienta pred výkonom v celkovej anestézii, zhodnotenie zdravotnej dokumentácie , laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, stanovenie anestéziologického a perioperačného rizika a odporučenie predoperačnej prípravy, vrátane informovania zákonného zástupcu dieťaťa o možných rizikách, ktoré súvisia s anestéziou.

Pokyny k vyšetreniu:

K plánovanému výkonu budú v ambulancii vyšetrené len zdravé deti.

V prípade že dieťa bolo očkované alebo prekonalo infekt s antibiotickou liečbou, je potrebné dodržať 3-týždňový odstup od výkonu v celkovej anestézii.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť:

  • pediatrické vyšetrenie a laboratórne výsledky (nie staršie ako 2 týždne)
  • zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie
  • odporučené odborné vyšetrenia (napr. kardiologické, pneumologické, hematologické, imunologické a pod.)
  • dieťa do 18 rokov bude vyšetrené len v sprievode zákonného zástupcu 

Priestory ambulancie predanestéziologických vyšetrení KDAIM sú umiestnené v pavilóne č. 17 - prízemie.