Chirurgická ambulancia (všeobecná)

Lekári

MUDr. Tibor Haraga | MUDr. Ján Mikuš

Sestry

Mgr. Janka Kohútová | Marta Balková, dipl. s.

Ambulancia sa nachádza v novej chirurgickej budove (Šteinerov pavilón) na prízemí, číslo dverí 044. Na vyšetrenie je potrebné si doniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu a prepúšťaciu správu od chirurga, ak sa jedná o pooperačné vyšetrenie.

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony Poznámka
Pondelok 7:00 — 11:30 ordinácia
11:30 — 12:00 obedná prestávka
12:00 — 13:00 ordinácia
13:00 — 15:30 administratíva
Utorok 7:00 — 11:30 ordinácia
11:30 — 12:00 obedná prestávka
12:00 — 14:00 ordinácia
14:00 — 15:30 administratíva
Streda 7:00 — 11:30 ordinácia
11:30 — 12:00 obedná prestávka
12:00 — 13:00 ordinácia
13:00 — 15:30 administratíva
Štvrtok 7:00 — 11:30 ordinácia
11:30 — 12:00 obedná prestávka
12:00 — 14:00 ordinácia
14:00 — 15:30 administratíva
Piatok 7:00 — 11:30 ordinácia
11:30 — 12:00 obedná prestávka
12:00 — 13:00 ordinácia
13:00 — 15:30 administratíva