Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (KVVaTCH) je najvyšším chirurgickým pracoviskom v regióne severného Slovenska. Pracovisko zabezpečuje modernú starostlivosť o regionálnych aj mimoregionálnych pacientov a je chirurgickým konzultačným centrom pre pacientov so závažnými či komplikovanými chirurgickými ochoreniami.

Súčasná činnosť pracoviska je fokusovaná na komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov so všeobecnými chirurgickými ochoreniami (pruhy, žlčníkové kamene, zápaly žlčníka, zápaly slepého čreva a podobne) zo spádového regiónu ale v rámci kapacitných možností aj o pacientov z iných regiónov. Nosnými programami pracoviska sú hepatopakreatobiliárna chirurgia, kolorektálna chirurgia, miniinvazívna chirurgia, chirurgia zápalových ochorení čreva – IBD (ulcerózna kolitída a Crohnova choroba), chirurgia žalúdka a komplexná mamárna chirurgia.