Príjmová a konziliárna ambulancia pre deti a dorast

Akútne hospitalizácie, vyšetrenia, ošetrenia sa vybavujú počas celej pracovnej doby!

Prosíme pacientov objednaných na plánovanú alebo akútnu hospitalizáciu, aby si pripravili :

  • platný preukaz poistenca dieťaťa
  • občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu      
  • zdravotnú dokumentáciu

Poradie vyšetrenia pacientov určuje lekár prítomný v ambulancii!

Na prvotné vyšetrenie je potrebné priniesť  VÝMENNÝ LÍSTOK

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Piatok 7:00 — 8:00 príprava ambulancie, účasť na rannom sedení, vizita
8:00 — 10:00 plánované hospitalizácie
10:00 — 12:00 objednané konziliárne vyšetrenia
12:00 — 13:00 obedná prestávka – prítomná len jedna sestra
11:00 — 14:30 objednanie pacientov na hospitalizáciu,konziliárne vyšetrenia
14:30 — 15:30 administratívna práca, dezinfekcia a sterilizácia ambulancie