Príjmová a konziliárna ORL ambulancia pre dospelých

Akútne hospitalizácie, vyšetrenia a  ošetrenia sa vybavujú počas celej pracovnej doby!

Prosíme pacientov objednaných na plánovanú alebo akútnu hospitalizáciu, aby si pripravili:

  • platný preukaz poistenca
  • občiansky preukaz      
  • zdravotnú dokumentáciu

Poradie vyšetrenia pacientov určuje lekár prítomný v ambulancii!

Na prvotné vyšetrenie je potrebné priniesť  VÝMENNÝ LÍSTOK

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok — Štvrtok 7:00 — 8:00 príprava ambulancie, účasť na rannom sedení, vizita
8:00 — 10:00 príjem pacientov na plánované hospitalizácie
10:00 — 12:00 objednané konziliárne vyšetrenia z UNM
11:00 — 14:30 objednávanie pacientov na hospitalizáciu
12:00 — 13:00 obedná prestávka
13:00 — 14:30 kontrolné vyšetrenia po výkonoch v jednodňovej ambulantnej starostlivosti a objednané kontrolné vyšetrenia
14:30 — 15:30 administratívna práca, dezinfekcia a sterilizácia ambulancie
Piatok 7:00 — 8:00 príprava ambulancie, účasť na rannom sedení, vizita
8:00 — 8:30 plánované hospitalizácie
8:30 — 14:30 špecializované dispenzárno – konziliárne vyšetrenia objednaných pacientov
11:00 — 14:30 objednávanie pacientov na hospitalizáciu
12:00 — 13:00 obedná prestávka
14:30 — 15:30 administratívna práca, dezinfekcia a sterilizácia ambulancie