Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Ako koncové pracovisko zabezpečuje komplexnú starostlivosť v odbore v súlade s aktuálnou definíciou: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku je samostatný chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, terapiou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách ucha, dýchacích orgánov, tváre a krku, maxilofaciálnej oblasti, hltana, hrtana, pažeráka, slinných žliaz, štítnej žľazy, zmyslového orgánu pre vnímanie čuchu, chuti, sluchu a rovnováhy. Vo svojej činnosti využíva predovšetkým chirurgickú liečbu, prostredníctvom špeciálnych mikrochirurgických, endoskopických, resekčných a rekonštrukčných postupov.

Odbor chirurgicky alebo konzervatívne lieči ORL ochorenia tak detského, ako aj dospelého veku. Úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi, predovšetkým s anesteziológiou a intenzívnou medicínou, radiačnou onkológiou, endokrinológiou, patologickou anatómiou a pediatriou.

Lokalizácia a členenie pracoviska

Klinika ORL a ChHaK UK JLF a UNM sa nachádza v areáli Univerzitnej nemocnice Martin v pavilóne č.2 a v prístavbe, má ambulantnú, lôžkovú, operačný trakt a  administratívnu časť . V  lôžkovej časti oddelenia je 30 lôžok  pre dospelých a deti,  z toho 6 lôžok pre deti od 3 rokov veku a 5 lôžok na  pooperačnej izbe.

Priemerný počet hospitalizácií za rok -1480 a  percentuálny podiel nadregionálnych pacientov -  25 %