Psychologická ambulancia a ambulancia liečebného pedagóga

Lekári

PhDr. Vrabcová Marta

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 11:00

Ambulancia poskytuje vývin podporujúce odborné služby deťom hospitalizovaným na detskom lôžkovom FRO UNM od narodenia do 3 rokov, ambulantným deťom zo spádovej oblasti aj z iných regiónov Slovenska.

Ambulancia spolupracuje s rodičmi detských pacientov  v snahe kompenzovať vplyv rizikových  faktorov, oslabovať vplyv odchýlok vo vývine dieťaťa, posilňovať kompetencie  rodičov a adaptabilitu dieťaťa.

Vývinové vyšetrenia prebiehajú transparentne za prítomnosti rodiča.

Po objektivizovaní aktuálneho stavu vývinu dieťaťa poskytuje ambulancia rodičom komplexné individuálne programy a liečebno - terapeutické cvičenia pre rozvíjanie psychických funkcií, edukáciu a inštruktáže k jednotlivým technikám a metodikám.

Poskytuje:

  • včasné intervencie a individuálne terapeutické služby pre dosahovanie maximálne možného uplatnenia potenciálu dieťaťa aj za prítomnosti rizík, odchýlok a porúch

  • poradenskú činnosťpre deti s poruchami aktivity a pozornosti (ADHD), poruchami správania, učenia (problémy s čítaním a písaním), jemnej motoriky a grafomotoriky, reči a komunikácie, príjmu potravy, spánku, adaptačnými poruchami, fóbiami a strachmi, zmyslovými poruchami

  • preventívne diagnostické a terapeutické služby pri odhaľovaní percepčných porúch v predškolskom veku s možným vývinom porúch učenia

  • psychoterapeutické služby rodičom a rodinám predčasne narodených detí

  • psychoterapeutické služby pre dorast

  • pacienti na vyšetrenie sa objednávajú na telef.čísle 043/4203596  len po 13,00hod