Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Osoby zodpovedné za chod oddelenia

Primár oddelenia: prim. MUDr. Hamžíková Janka telef. č. : 043/4203210

Zástupca primára oddelenia :  MUDr. Javorková Miroslava telef. č. : 043/4203686

Vedúci diplomovaný fyzioterapeut: Mgr. Púčeková Andrea  telef. č. : 043/4203639

 

Kontaktné údaje

Adresa: FRO UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin

Lôžková časť pre deti: 043/4203 656, 043/4203 626

Ambulancia rehabilitačných vyšetrení pre deti: 043/4203 686

Ambulancia rehabilitačných vyšetrení pre dospelých: 043/4203 852, 043/4203 762

Psychologická ambulancia a ambulancia lieč.pedagóga: 043/4203 596

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie UNM pre dospelých sa nachádza na prízemí 8.pavilónu.Priestory sú s bezbariérovým prístupom,sú dostupné pre ambulantných aj hospitalizovaných pacientov.FRO UNM zabezpečuje komplexnú fyziatricko - rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov hospitalizovaných na všetkých klinikách a oddeleniach UNM, pre ambulantných pacientov a pre pacientov detského lôžkového FRO. 

Ako interdisciplinárny  odbor spolupracuje so všetkými pracoviskami  UNM.

Zásady indikácie a kontraindikácie  rehabilitácie platia všeobecne, FR liečba však musí byť u daného pacienta prísne individuálna podľa ochorenia a poruchy funkcie.

Odbor využíva komplexné diagnostické a terapeutické metodiky rehabilitačnej liečby . 

Úsek fyzioterapie

Prácu vykonávajú fyzioterapeuti a maséri s odbornou spôsobilosťou.

Základom rehabilitačných metodík  je individuálna kinezioterapia - liečebná telesná výchova.

Na základe kineziologického rozboru sa zvolí základná alebo špeciálna metóda kinezioterapie  (SM systém, metodika podľa McKenzieho, kineziotaping, mäkké techniky, PIR, AGR, neuromusculárna facilitácia, mobilizačné techniky, škola chrbta )

Na pracovisku podávame hydroterapiu, elektroterapiu, magnetoterapiu, laseroterapiu, plynové injekcie, kineziotaping, termoterapiu, trakcie, klasické masáže, reflexné masáže, lymfomasáže manuálne aj prístrojové.