Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania

Lekári

MUDr. Vladimíra Bellová

Biomedicínski inžinieri

Ing. Zuzana Ďuranová | Ing. Dominika Kupčuliaková | Ing. Diana Viťazková
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok, Streda, Štvrtok 13:00 — 14:30
Utorok, Piatok 10:00 — 13:00

Na základe telefonického alebo mailového objednania. Pacienti sa môžu objednávať na uvedenom telefónnom čísle v čase od 6:00 do 8:00 hod. a od 13:00 do 14:30 hod.

Na ambulancii sa vyšetrujú pacienti s podozrením na spánkové poruchy dýchania a vykonávajú sa aj ambulantné polygrafické vyšetrenia. Vykonávajú sa tu ambulantné kontroly pacientov liečených neinvazívnou pretlakovou ventiláciou a telefonické konzultácie po zahájení liečby neinvazívnou pretlakovou ventiláciou. Súčasťou ambulancie je aj spánkové laboratórium, kde prebiehajú celonočné videopolysomnografické vyšetrenia a objektívne testy dennej spavosti (MSLT, MWT), ako aj titrácia tlaku CPAP a BiPAP.