Klinika pneumológie a ftizeológie

Klinika pneumológie a ftizeológie zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov z celého Slovenska, predovšetkým spádového Žilinského kraja.  Disponuje 46 štandardnými lôžkami z veľkej väčšiny na trojlôžkových izbách a niekoľkými odbornými ambulanciami: príjmová ambulancia, ambulancia klinickej imunológie a alergológie, ambulancia pre spánkové poruchy dýchania. ambulancia chorôb pľúcneho interstícia, bronchoskopická ambulancia, ambulancia funkčnej diagnostiky pľúc a pneumoftizeologická ambulancia.

Ročne hospitalizujeme viac ako 1200 pacientov a na odborných ambulanciách vyšetríme viac ako 8500 pacientov. Pracovisko funkčnej diagnostiky vykoná cez 6300 rôznych funkčných testov pľúc a takmer tisíc pacientov sa podrobí bronchoskopickému vyšetreniu. Klinika je vyhľadávaným pracoviskom v diagnostike a liečbe chronickej obštrukčnej choroby pľúc, astmy bronchiale, nádorov pľúc, intersticiálnych pľúcnych ochorení, špecifických a nešpecifických zápalov pľúc a ich komplikácií. Liečime nielen ochorenia dolných dýchacích orgánov, ale aj všetky ochorenia, ktoré súvisia s chorobami hrudníka.

Pracovisko sa dlhé roky zaoberá skríningom, diagnostikou a liečbou spánkových porúch dýchania, neinvazívnou pretlakovou ventiláciou na zvládnutie akútnej respiračnej insuficiencie a následne, ako jedno z mála pracovísk na Slovensku, aj na domáce použitie. V závažných stavoch indikujeme umelú pľúcnu ventiláciu ventilátorom s možnosťou využitia rôznych ventilačných režimov cez tracheostomickú kanylu. V spolupráci s rodinnými príslušníkmi, v indikovaných prípadoch, odporúčame a zabezpečujeme domácu umelú pľúcnu ventiláciu.  Na pracovisku pracuje erudovaný personál so skúsenými lekármi, ktorý sú špičkami vo svojom odbore.  Klinika pneumológie a ftizeológie patrí medzi dominantné odborné mienkotvorné pracoviská v Slovenskej republike.