Pracovisko funkčnej diagnostiky pľúc

Lekári

MUDr. Gabriela Oravcová

Sestry

Mgr. Janka Žukovičová, MPH | Ing. Peter Bullo
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 15:30

Spirometrie a bodypletyzmografie vyšetrujeme priebežne. Na ostatné testy je nevyhnutné sa dopredu objednať,aby sa ste sa na test pripravili a aby bola zabezpečená jeho presná výpovedná hodnota. Pacienti sa môžu objednávať na telefónnom čísle ambulancie po 13:00

Zabezpečuje vyšetrovanie pľúcnych funkcií pacientov. Na pracovisku sa vykonávajú tieto funkčné vyšetrenia pľúc: spirometria - prietok-objemová krivka, bodypletyzmografia, difúzna kapacita pľúc, bronchoprovokačné testy, bronchodilatačné testy. Testy sily respiračného svalstva, šesť minútový test chôdze. U indikovaných prípadov vyšetrujeme hodnoty vydychovaného oxidu dusného prístrojom NIOX.

Spoplatnené služby:
Vyšetrenie vydychovaného NO (NIOX) 20 eur.