Bronchoskopické pracovisko

Lekári

MUDr. Ivan Kocan, PhD. | MUDr. Ján Lazor

Sestry

Mgr. Zuzana Masárová | Mgr. Pavlína Seemannová | Eva Smrčiaková
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok — Piatok 7:00 — 15:30

Len po predchádzajúcom telefonickom objednaní.

Na pracovisku sa vykonávajú endoskopie respiračného traktu u ambulantných a hospitalizovaných pacientov. Posudzujú sa endoskopické nálezy z hľadiska možnosti torakochirurgického výkonu a zabezpečujú sa endoskopické kontroly po chirurgických výkonoch. Pracovisko je vybavené videobronchoskopickou „endoskopickou“ vežou spolu s bronchoskopom s HD rozlíšením a so systémom digitálnej chromoendoskopie (NBI). Endoskop disponuje rotačným tubusom pre lepšie dosiahnutie ťažko prístupných lokalít pľúc. Súčasťou pracoviska je aj kryokauter pre endobronchiálne použitie. Na tomto pracovisku vykonávame aj novú modernú diagnostickú metódu tzv. transbronchiálnu kryobiopsiu pľúc. Súčasťou diagnostických vyšetrovacích metód je aj endobronchiálna ultrasonografia (EBUS) a tenko ihlová aspirácia pod kontrolou endobronchiálnej ultrasonografie.