Konziliárna ortopedická ambulancia pre dospelých

Pacienti sa objednávajú na tel. číslach: 043/4203 994, 043/4203 995

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok 8:00 — 14:00 MUDr. Jozef Holjenčík, MUDr. Peter Samuelčík
Utorok 9:00 — 14:00 Doc. MUDr. Maroš Hrubina, PhD., MUDr. Juraj Čabala
Streda 8:00 — 14:00 MUDr. Stanislav Křivánek, PhD., MUDr. Milan Čipkala
Štvrtok 8:00 — 14:00 MUDr. Marián Melišík PhD., MUDr. Peter Lisý
Piatok 8:00 — 14:00 MUDr. Marek Rovňák, PhD., MUDr. Jozef Čabala