Ortopedická klinika

Ortopedická klinika sa zameriava na diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť u pacientov s ochoreniami a úrazmi pohybového aparátu. Ako klinické pracovisko s dlhoročnou históriou sa osobitne zameriava na výkon primárnych a revíznych aloplastických výkonov veľkých kĺbov dolných končatín u pacientov z celého Slovenska. Na klinike sú rovnako implantované aj endoprotézy ostatných kĺbov. Špecializujeme sa aj na miniinvazívnu artroskopickú liečbu kĺbových poranení a iných patológií. Poskytujeme liečbu septických komplikácií po operáciách kostí a kĺbov s využitím nových liečebných postupov. Poskytujeme liečbu pre pacientov s deformitami nohy a ruky formou osteotómií, artrodéz.

Klinika poskytuje komplexnú liečbu muskuloskeletálnych poranení pre deti a dospelých s akceptovaním aktuálne využívaných liečebných postupov. V multidisciplinárnej spolupráci poskytuje komplexnú liečbu pre pacientov s polytraumou. Prevádzame aj rekonštrukčné výkony po komplikáciách liečby poranení (napr. liečba pseudoartróz a deformít).

Klinika disponuje 61 lôžkami, 23 z nich je na ortopedickom oddelení a 22 lôžok na úrazovom oddelení. 6 lôžok sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti a 4 sú na pooperačnej izbe. Osobitným úsekom je septická časť ktorá disponuje 6 lôžkami. Na Ortopedickej klinike sa vykonáva okolo 2000 operácii pohybového aparátu ročne.

Počtom priemerne 700 implantácií totálnych endoprotéz bedrového a kolenného kĺbu ročne sa klinika dlhodobo radí medzi pracoviská s najväčším počtom výkonov na Slovensku.

Klinika zabezpečuje urgentnú zdravotnú starostlivosť v 24-hodinovej traumatologickej pohotovostnej ambulancii, ktorá je zameraná na diagnostiku a liečbu úrazov pohybového aparátu.