Ortopedická ambulancia pre sonografický skríning detského bedra

Sestry

Eva Záborská, Anežka Štrauchová

Na vyšetrenie sa objednáva na tel. číslach 043/4203 994, 043/4203 995

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok 11:00 — 13:00 MUDr. Jozef Holjenčík
Utorok 11:00 — 13:00 Doc. MUDr. Maroš Hrubina, PhD.
Utorok 11:00 — 13:00 MUDr. Stanislav Křivánek, PhD.