Ortopedická ambulancia pre deti

Sestry

 Eva Záborská, Anežka Štrauchová

Pacienti sa objednávajú na tel. číslach 043/4203 994, 043/4203 995

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Poznámka
Pondelok 8:00 — 14:00 MUDr. Jozef Holjenčík
Utorok 8:00 — 14:00 Doc. MUDr. Maroš Hrubina, PhD.
Streda 8:00 — 14:00 MUDr. Stanislav Křivánek, PhD.