Vyhlásili sme verejnú súťaž na podobu interiéru novej nemocnice

  • 27.09.2023

Univerzitná nemocnica Martin vyhlásila verejnú projektovú jednoetapovú architektonickú súťaž na podobu interiéru verejných, administratívnych aškoliacich priestorov aambulancií.

Návrh interiéru má ponúknuť vysoko funkčný, nadčasový dizajn. Vytvoriť estetické príjemné, priateľské a bezpečné prostredie umožňujúce symbiózu pacienta, jeho rodiny a personálu. Vzhľadom na značný rozsah zákazky, je projekt interiéru rozdelený na dve súťaže. Autorský tím sa môže prihlásiť a odovzdať návrh do jednej alebo oboch vyhlásených súťaží. 

Univerzitná nemocnica sv. Martina

A - Interiér verejných, administratívnych a školiacich priestorov a ambulancií 

Návrh novostavby nemocnice, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže, je charakteristický nadčasovým dizajnom a spĺňa všetky atribúty pre moderné a efektívne zdravotnícke zariadenie. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti. Súťažený návrh interiéru má ponúknuť autorsky kvalitný a vysoko funkčný dizajn. Vytvoriť esteticky príjemné, priateľské a bezpečné prostredie umožňujúce symbiózu pacienta, jeho rodiny a personálu. 

Predmetom riešenia vsúťaži sú vybrané časti interiéru stavby – komponenty o celkovej podlažnej ploche 2 579 m2.Komponenty verejných priestorov a ambulancií: Centrálne kríženie, čakáreň, ambulancia. Komponenty školiaceho centra a administratívy: Školiace priestory, Strešný lounge, Kancelárie. Rozsah pôdorysnej plochy riešenej v nadväzujúcej zákazke bude cca 33 164 m2. 

Termíny: 

Predkladanie súťažných návrhov: 21. november 2023 

Oznámenie azverejnenie výsledkov: 8. december 2023 

Porota: 

Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Mgr. art. Jana Benková, Ing. arch. Tomáš Auxt, Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, Ing. arch. Peter Kožuško, Ing. arch. Martin Lepej 

Odmeny: 

  1. cena: 21.250,- € 
  2. cena: 17.000,- € 
  3. cena: 12.750,- € 

Suma vyhradená na odmeny spolu je: 5.000,- €. 

Univerzitná nemocnica sv. Martina  

B - Interiér lôžkových oddelení 

Univerzitná nemocnica Martin vyhlasuje verejnú, projektovú, jednoetapovú súťaž návrhov na interiér Univerzitnej nemocnice sv. Martina – UNsvM.Návrh novostavby nemocnice, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže, je charakteristický nadčasovým dizajnom a spĺňa všetky atribúty pre moderné a efektívne zdravotnícke zariadenie. Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti. Súťažený návrh interiéru má ponúknuť autorsky kvalitný a vysoko funkčný dizajn. Vytvoriť esteticky príjemné, priateľské a bezpečné prostredie umožňujúce symbiózu pacienta, jeho rodiny a personálu.

Predmetom riešenia vsúťaži sú vybrané časti interiéru stavby – komponenty ocelkovej podlažnej ploche 1 232 m2. Komponenty lôžkového oddelenia - Jednolôžková izba pacienta, Stanovište sestier a predpriestor izby, čakáreň a vstup na oddelenie. Komponenty pediatrického oddelenia - Dvojlôžková izba detského pacienta, Herňa, Strešná záhrada. Rozsah pôdorysnej plochy riešenej v nadväzujúcej zákazke bude cca 43529 m2. 

Termíny: 

Predkladanie súťažných návrhov: 21. november 2023 

Oznámenie azverejnenie výsledkov: 8. december 2023 

Porota: 

Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Mgr. art. Jana Benková, Ing. arch. Tomáš Auxt, Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, Ing. arch. Peter Kožuško, Ing. arch. Martin Lepej 

Odmeny: 

  1. cena: 27.500,- € 
  2. cena: 22.000,- € 
  3. cena: 16.500,- € 

Suma vyhradená na odmeny spolu je: 7.000,- €. 

Viac informácií na stránke: 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/481404