Pokladňa

V pracovných dňoch v čase od 6.00 hod do 7.30 hod prijíma úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pracovisko informátorov, ktoré sa nachádza na vrátnici pri vstupe do areálu nemocnice.

V pracovných dňoch v čase od 7.30 hod do 14.00 hod prijíma úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť hlavná pokladňa UNM, ktorá sa nachádza na prízemí v budove riaditeľstva nemocnice. 

V pracovných dňoch v čase od 14.00 hod do 21.30 hod prijíma úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pracovisko informátorov, ktoré sa nachádza na vrátnici pri vstupe do areálu nemocnice.

V nočných hodinách v čase od 21.30 hod do 6.00 hod prijímajú v opodstatnených prípadoch úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pracovníci vozovej vrátnice UNM.

V soboty, nedele a vo sviatky v čase od 6.00 hod do 21.30 hod prijíma úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pracovisko informátorov, ktoré sa nachádza na vrátnici pri vstupe do areálu nemocnice.